YÖKDİL'e kimler girebiliyor?

YÖKDİL sınavının ardından uzun süre geçmesi nedeniyle sonuç tarihi araştırmaları başladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen 17 Mart tarihli YÖKDİL sınav sonuçları https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/giris adresi üzerinden erişime açılacak. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlk kez geçtiğimiz yıl yapılan YÖKDİL sınavı 17 Mart Cumartesi günü dördüncü kez gerçekleşti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç araştırmaları yoğunlaştı. YÖKDİL soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde http://yokdil.yok.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılmıştı. Peki YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF staj işlemlerine bürodan mı yoksa internet üzerinden mi başvuru yapmam gerekir?

Öğrenci otomasyon sayfasına girerek EK-1A (Staj Başvuru ve Kabul Formu) belgesini bilgisayar ortamında doldurarak kurumuna mühür/kaşe, imzalatarak ,staja başlama tarihinden en az 20 gün öncesinden SGK’dan aldığınız müstahaktık belgenizle birlikte AÖF Bürolarına evraklarınızı teslim ediniz. 5 iş günü içerisinde öğrenci sayfanızda stajınızın onaylanıp onaylanmadığını takip edebilirsiniz.

AÖF staj yerimi değiştirebilir miyim?

Staj yeri değişikliği Madde 10’a göre; Öğrenciler staja başladıktan sonra yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün , yurt dışında ise bağlı bulundukları AÖF Bürolarının bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. İş yerlerinde grev ve lokavt uygulaması; iş kazası; yangın; deprem ve sel gibi doğal afet olması durumunda öğrenci yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün, yurt dışında ise bağlı bulunduğu AÖF Bürosunun bilgisi ve onayı dahilinde yeni staj yerinde kalan süresini tamamlayabilirler.

AÖF lisans tamamlama kaydı yaptırabilir miyim?

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde Lisans Tamamlama Programı bulunmamaktadır. Ayrıca üniversitelerde yeni bir programın açılması Yükseköğretim Kurulu Kararına bağlıdır.

Açıköğretim Önlisans Programı Yaz Ayları Laboratuvar Dersleri

Yaz Ayları Laboratuvar Dersleri yalnızca Anadolu Üniversitesi Eskişehir’de yürütülmektedir.

TYT sınavında 150 barajını geçtim ancak 0,5 net şartını aşamadım AYT puanım hesaplanır mı?

Üniversite adayları Türkçe ve matematikten hiç net çıkaramazsa fen bilimleri ve sosyal bilimler testlerindeki tüm soruları doğru cevaplasa bile tercih yapma hakkını kaybedecek. Bu yüzden üniversitelerin kontenjanları boş kalabilir.

Açıköğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısı neden artıyor?

TEDMEM istatistikleri, son 5 yılda açıköğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 65 arttığını gösteriyor. Bazı eğitimcilere göre, bunun nedenlerinden biri, öğrencilerin ‘üniversite sınavına daha rahat hazırlanmak istemesi.’ Biz de sınava daha iyi çalışmak için açık liseye geçen öğrencilerle konuştuk. Liseliler, bu şekilde ders çalışmaya daha fazla vakit ayırdıklarını, lisenin ‘zaman kaybı’ yarattığını söylüyor.

AÖF dönem sonu sınavı neden ertelendi?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavının 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir.

AÖF harf notlarının anlamları nedir?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

AÖF başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor?

Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.

Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.

Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.

Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.

AÖF başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor? Tıkla İzle

Bir dersten başarılı olmak için geçme notu nedir? Harf notları nasıl belirlenmektedir?

Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.

"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.

30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.

Akademik durum neyi ifade ediyor?

Açıköğretim Sisteminde öğrencinin son Genel Not Ortalamasına göre Akademik Durumu belirlenmektedir.

Akademik Durumlar şu şekildedir:

Başarılı
Uyarı
Mezun
Akademik durumunun

Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu,
Uyarı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını,
Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.

Akademik Durum Neyi İfade Ediyor? Tıkla İzle

AÖF sınav cevap kâğıdının onaylı suretini adresime göndermeniz mümkün mü?

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.11.2015 tarih ve 8/5 sayılı kararı ile kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Merkezi Sınav Yönergesi”nin Beşinci Bölüm, Sınav İtirazı başlıklı 18. Maddesinde “…Sınav evrakının aslı, aday dahil hiçbir kişiye veya kurum/kuruluşa verilmez…” denilmektedir. Bu nedenle cevap kâğıdınızın onaylı suretinin tarafınıza gönderilmesi mümkün değildir.

Şehit Çocuğu veya Geçici/Sürekli Engelli öğrenciyim. Kaydımı nasıl yenileyebilirim?

Çeşitli kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile engelli öğrencilerden, kayıt yenileme tarihleri içinde ders seçim işlemini yaptıktan sonra kayıt aktifleme butonundan, aof.anadolu.edu.tr adresi öğrenci otomasyonu Kayıt Yenileme/Ders Ekleme İşlemleri, Kayıt Yenileme Onay butonundan ya da AÖF bürosundan yaptırmayanların 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kaydı yenilenmez.

Eşleşen İçerik

..